Käyttöehdot

Tarkistettu: 2018-05-24

1. Yleiset

1.1. Nämä ehdot liittyvät sähköisen koulutusmateriaalin käyttöön palvelussa Studi.fi ("Palvelu"), jonka tarjoaa Studi Finland Oy, organisaationumero 3008041-9, sähköposti: info@studi.fi.

1.2. Termi "käyttäjä" viittaa mihin tahansa henkilöön tai lailliseen yhteisöön, joka käyttää palvelua ja on hyväksynyt palveluehdot.

2. Määritelmät

Käyttäjätiedot: Tiedot, jotka liittyvät käyttäjän (i) palvelun käyttöön ja (ii) käyttäjätileihin, nimiin, tiedostoihin tai sähköisiin tiedostoihin, jotka tarjoaa KSAB.

Palveluehdot: Nämä yksityisyyskäytännön sisältävät palveluehdot, jotka käyttäjän tulee hyväksyä palvelun käyttämiseksi.

Aloituspäivä: Päivämäärä, josta lähtien käyttäjä voi käyttää palvelua.

Dokumentointi: Kaikki dokumentointi liittyen palveluun, jonka KSAB tarjoaa käyttäjälle, joko paperisessa tai sähköisessä muodossa.

Virhe: Kaikki toistuvat ja huomattavat virheet, jotka liittyvät palvelun toimintaan dokumentoinnin mukaisesti.

Verkkosivu: Verkkosivu studi.fi

Henkilökohtaiset tiedot: sellainen tieto, joka voidaan jäljittää fyysiseen henkilöön.

3. Saatavuus

3.1. Palvelu tarjotaan käyttäjälle vain, kun nämä ehdot on hyväksytty. Saattaa ilmetä tilanteita, jolloin verkkosivu ei ole saatavilla, sisältäen mutta ei rajoittuen huoltoon ja tapahtumiin, jotka eivät ole KSAB:n hallinnassa, jolloin KSAB:ia ei voida pitää vastuussa olevana.

4. Käyttäjän oikeudet

4.1. Nämä ehdot hyväksymällä KSAB myöntää käyttäjälle yleisen, siirtämättömissä olevan oikeuden tilata palvelun, sisältäen mahdollisuuden kirjautua sisään ja käyttää saatavilla olevia materiaalia ja palveluja osana palvelua.

4.2. Kaikki palvelun oikeudet, joita ei ole nimenomaan myönnetty näissä ehdoissa, kuuluvat KSAB:lle.

5. Käyttäjän rajoitukset

5.1. Käyttäjä ei saa suoraan, epäsuorasti, yksin tai toisen osapuolen kanssa (i) kopioida, purkaa, takaisinmallintaa tai uudelleenkerätä tietoa palvelusta tai mistään verkkosivun materiaalista, (ii) muokata, luoda johdannaistyötä perustuen palveluun tai sen kääntämiseen, (iii) sopia, myydä, vuokrata, antaa osamaksulla, siirtää tai myöntää mitään oikeuksia palveluun, tai muutoin kaupallisesti hyödyntää palvelua toisen osapuolen hyväksi. Käyttäjä suostuu olemaan suorittamatta mitään yllä olevista toimista tai aiheuttaa tai antaa minkään kolmannen osapuolen tehdä tai yrittää tehdä mainittuja toimia, lukuun ottamatta tarkalleen näissä ehdoissa myönnettyjä.

5.2. Käyttäjä ymmärtää ja suostuu siihen, että KSAB tai KSAB:n lisenssinmyöntäjät omistavat oikeudet, niin moraaliset kuin taloudelliset, ja myös kaikki immateriaalioikeudet (sisältäen minkä tahansa johdannaistyön tai lisäyksiä siihen) liittyen palveluun ja mitkä tahansa ehdotukset, parannuspyynnöt, palautteet, suositukset tai muu, palveluun yhteydessä olevan käyttäjän tarjoama tieto.

6. Käyttäjän velvollisuudet

6.1. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätilistä, käyttäjän tunnuksesta, salasanoista ja muusta tiedosta, jota käytetään palvelun käytössä. Käyttäjän tulee käsitellä sellaista tietoa turvallisella tavalla estääkseen palvelun väärinkäytön.

6.2. Käyttäjä ei saa tallentaa tai ladata laitonta, säädytöntä tai muutoin kyseenalaista materiaalia tai tietoa palveluun, tai muutoin käyttää palvelua vastoin sen käyttöehtoja; tai lähettää, siirtää, tai tallentaa viruksia, trojanilaisia tai muita haittaohjelmia, keskeyttää tai häiritä palvelun saatavuutta, tai yrittää valmistella tai käyttää palvelua tai siihen liittyviä järjestelmiä näiden ehtojen vastaisesti.

6.3. Käyttäjä vahvistaa, että hän ymmärtää, ja hyväksyy kaikki tekniset vaatimukset käyttääkseen palvelua näiden ehtojen mukaisesti.

7. Premium-käyttäjätili

7.1. Voidakseen käyttää kaikkea materiaalia ja tietovisoja verkkosivulla, käyttäjillä on mahdollisuus ostaa Premium-käyttäjätili siinä tapauksessa, että käyttäjätili ei ole käyttäjän koulun tai laitoksen kautta. Premium-käyttäjätilin voi tilata ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen info@studi.fi. Premium-käyttäjätili uusitaan vuosittain, jos sitä ei keskeytetä.

8. Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturvallisuus

8.1. Palvelun tarjoamiseksi KSAB:n täytyy käsitellä tiettyjä henkilökohtaisia tietoja. KSAB:n tietojenkäsittely on sovellettavan yksityisyyskäytännön ja GDPR:n (2016/679) mukaista.

8.2. KSAB saattaa käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia tallentamiseen, huoltoon ja henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn. Nämä alihankkijat voivat olla joko EU:n/EEA:n sisä- tai ulkopuolella, sovellettavan lain mukaisesti. Jos alihankkija sijaitsee EU:n/EEA:n ulkopuolella, ilmoitetun alihankkijalla tulee olla US-EU yksityisyydensuojasertifikaatti.

9. Tiedot

9.1. Käyttäjä omistaa kaikki oikeudet, niin moraaliset kuin taloudelliset, käyttäjätietoihin. Käyttäjä näin ollen antaa KSAB:lle yleisen, ei siirrettävissä olevan (lukuun ottamatta kuten tarjottu kohdassa 15.2. alla), alilisensittömän oikeuden käyttää, kopioida, siirtää, muokata ja näyttää henkilökohtaisia tietoja palveluntarjoamisen yksinomaisessa tarkoituksessa käyttäjälle.

9.2. KSAB ei saa käyttää käyttäjätietoja mihinkään muuhun kuin palvelun parantamiseen ja tarvittaessa täyttääkseen velvollisuutensa näiden ehtojen alaisena.

9.3. KSAB omistaa kaikki oikeudet, niin moraaliset kuin taloudelliset, käyttäjätietoihin yhtenäisessä, nimettömässä muodossa.

10. Huolto, tuki, ja palvelutasot

10.1. KSAB käyttää kaupallisesti hyväksyttäviä pyrkimyksiä tarjotakseen palvelun käyttäjälle.

10.2. KSAB saattaa esitellä uusia ominaisuuksia tai toimintoja palvelun yhteydessä, ja nämä saattavat liittyä uusiin, kaupallisiin ehtoihin. Käyttäjällä on sitten mahdollisuus, mutta ei velvollisuus, pyytää käyttöoikeutta näihin uusiin ominaisuuksiin.

10.3. KSAB antaa käyttäjälle yleistä tukea KSAB:n verkkosivun ehtojen mukaisesti.

10.4. KSAB käyttää kaupallisesti hyväksyttäviä pyrkimyksiä korjatakseen ja käsitelläkseen virheitä tai tarjotakseen hyväksyttävän vaihtoehtoisen ratkaisun niin pian kuin mahdollista tavallisen työajan puitteissa. Käyttäjän on tarjottava sellainen pääsy, tieto ja tuki, joita KSAB saattaa hyväksyttävästi pyytää virheiden korjaamisen ja hallinnoinnin käsittelyssä. Tämä pykälä on käyttäjän ainoa keino oikaista virheitä näiden ehtojen mukaisesti.

10.5. Huolto ja tuki. KSAB ei ole edellytetty korjaavan virheitä tai tarjoavan tukea liittyen virheisiin siinä tapauksessa, että tukivaatimukset johtuvat joko kokonaan tai osittain, (i) käyttäjän teknisestä ympäristöstä; (ii) käyttäjän kyvyttömyydestä, tai että kolmas osapuoli, laitteisto, ohjelma, työkalut, sähköiset sovellukset tai internetyhteys, tai muut lisätoimintojen syyt, jotka ovat KSAB:n teknisen ympäristön ulkopuolella; (iii) Force Majeure -tilanteesta.

10.6. Vastuunrajoitus: Näiden ehtojen mukaiset toimenpiteet ovat ainoa korvaus, jonka käyttäjä voi tehdä seurauksena mistä tahansa palveluun liittyvästä virheestä.

10.7. KSAB:n on toteutettava sen mielestä aiheelliset toimenpiteet henkilötietojen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Tällaiset toimenpiteet eivät saa olla pienempiä kuin mitä voidaan pitää kohtuullisena samankokoisen palveluntarjoajan kanssa kuin KSAB, kun otetaan huomioon tarjottavan palvelun tyyppi ja palvelun hallinnoimien tietojen tyyppi.

10.8. Tuki-ikkuna: KSAB suorittaa ajoittain ja rajoitetun ajan huoltotoimia, joiden aikana verkkosivusto, mukaan lukien palvelimet ja vastaavat laitteet, eivät ole käyttäjän käytettävissä ("Tuki-ikkunat").

11. Immateriaalioikeudet

11.1. Palvelua suojaavat immateriaalioikeudet, kuten patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit, muotoiluoikeudet ja tietokantaoikeudet (sui generis). Kaikki KSAB:n tutkimushankkeisiin ("immateriaalioikeudet") liittyvät immateriaalioikeudet ovat KSAB:n tai sen lisenssinantajien omaisuutta.

11.2. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että käyttäjän oikeudet ja immateriaalioikeuksien käyttöoikeudet rajoittuvat näissä ehdoissa nimenomaisesti myönnettyihin oikeuksiin eivätkä sisällä muita tai implisiittisiä lisenssejä tai oikeuksia.

12. Sitoutuminen palveluun

12.1. KSAB käyttää kaupallisesti kohtuullisia pyrkimyksiä säilyttääkseen palvelun saatavuuden paitsi tuki-ikkunan aikana.

12.2. KSAB ei takaa verkon ja KSAB:n palvelimien välistä saatavuutta palvelun säilyttämiseen ja käyttöön, koska tällainen käyttö edellyttää useita kolmannen osapuolen palveluja ja kolmannen puolen ominaisuuksia, jotka eivät kuulu KSAB:n hallintaan.

13. Takuut

13.1. KSAB takaa verkkosivustoon liittyvien virheiden korjaamisen mahdollisimman pian. Pidemmät seisahdukset saattavat ilmetä suunnitellun Windows-tuen yhteydessä.

13.2. KSAB ei esitä mitään ja takaa kaikki takuut, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, takuut tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tuloksia palvelun käytöstä.

13.3. Kolmannen osapuolen sovellukset ja integraatiot: KSAB ei tee mitään esityksiä, takaa tai kannusta käyttämään kolmansien osapuolten sovelluksia tai integrointeja tai muita tuotteita, tekniikoita tai palveluita, joita kolmas osapuoli tarjoaa sivuston kautta.

13.4. Käyttäjätietojen laatu: KSAB ei esitä mitään huomautuksia eikä anna mitään takeita käyttäjätietojen tyydyttävästä laadusta, käyttäjätietojen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai käyttäjän tietojen tulkinnan ja käytön tuloksista.

13.5. Käyttäjän takuut: Käyttäjä takaa, että sillä on KSAB:n verkkosivuston välityksellä KSAB:n laitteita ja ohjelmistoja dokumentaation tai muiden kirjallisten asiakirjojen kautta, jotka ovat osoittautuneet tarpeelliseksi palvelun käyttämiseksi tai joita muutoin ilmiselvästi tarvitaan palvelun käyttämiseen.

13.6. Käyttäjä takaa, että hän toimii KSAB:n dokumentaation, ohjeiden ja ohjeistuksen mukaisesti käyttäessään palvelua.

14. Ehtojen rikkominen

14.1. Jos käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja, joita ei korjata 30 päivän kuluessa siitä, kun KSAB on ilmoittanut käyttäjälle tällaisesta rikkomisesta, KSAB poistaa käyttäjän tilin välittömästi.

15. Sekalaiset

15.1. Käyttäjä ei saa siirtää tai antaa näillä ehdoilla myönnettyjä tai luovutettuja oikeuksia tai velvoitteita ilman KSAB:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

15.2. KSAB voi luovuttaa ja siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeudet tai velvollisuudet, mukaan lukien käyttäjätiedot ja henkilötiedot, milloin tahansa (i) KSAB:n, (ii) palvelun tai (iii) osan KSAB: n osakkeiden myynnistä. jotka voisivat kohtuudella vaatia tällaisten oikeuksien tai velvollisuuksien siirtämistä. Myynti voidaan toteuttaa sulautumisen, omaisuuden myynnin, osakkeiden siirron tai minkä tahansa KSAB:n hallintaan vaikuttavan tapahtuman kautta ja / tai palvelua pidetään tässä jaksossa tarkoitettuna myyntinä.

16. Muutokset

16.1. KSAB:lla on oikeus säännöllisesti tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Käyttäjää tiedotetaan asianmukaisesti tällaisista muutoksista.